Avstå från att delta i noteringen av RMD rekommenderar Affärsvärlden

Railway Metrics and Dynamics (RMD) noteras på Spotlight. Affärsvärldens analytiker rekommenderar att investerare avstår från att teckna aktier.

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar, där företag idag fokuserar på tåg och järnväg.

RMD gör en noteringsemission på upp till 18 Mkr och noteras sedan på Spotlight den 15 september. Hur ska en investerare agera?

Affärsvärlden – Teckna ej

Affärsvärlden rekommenderar att investerare avstår och tror att bolagets resa framåt kommer att innehålla stora utmaningar.

”Vi ser det som ett väldigt dåligt tecken när ett bolag behöver betala sina investerare. I RMDs fall är det dessutom 65 procent av erbjudandet som täcks av garanter vilket är väldigt högt. Vi ställer oss frågande till varför allmänheten ska investera när många av bolagets storägare uppenbarligen vill ha betalt för att investera ytterligare. Detta kombinerat med de operativa utmaningarna bolaget står inför gör att vi avråder från att teckna aktien”


Läs även:

Affärsvärldens analytiker slaktar Meds Apoteks värdering inför noteringen

Tre spännande direktnoteringar närmar sig

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (asset manage­ment).