Lipidor AB

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).
First North
Läkemedel/Medicin
First North
Läkemedel/Medicin
First North
Läkemedel/Medicin

IPO i Lipidor får en teckna-rekommendation

Lipidor är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel för olika hudsjukdomar. Bolaget ska notera sig på First North den 27 september

Lipidor AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner