Börsnotering av

Lipidor AB

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: 1 juni 2019; Cerbios-Pharma SA 24,36 %, Råsunda Förvaltning AB 19,48 %, Aurena Laboratories AB 7,72 %, Medigelium AB 3,81 %, Jan Holmbäck 3,76 %, Övriga ägare 40,87 %.

Värdering

Uppdatering: 141 Mkr post money.

116 Mkr pre-money och 141 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Lipidor meddelade i april 2018 att de siktar på en notering under 2019.

”Lipidor befinner sig i en spännande fas där vår första läkemedelskandidat går in i fullt finansierade Fas III studier under året. Samtidigt har vi flera nya produkter som visat goda resultat i preklinisk utveckling och som vi kommer att ta in i klinik närmaste åren. För att stärka oss inför utlicensierings-diskussioner och påskynda utvecklingstempot avser vi att ta in ytterligare kapital under 2019 och en marknadsnotering är huvudspåret för detta” säger Ola Flink, Styrelseordförande för Lipidor AB.

”Lipidor har en unik teknologi med många marknadsnära tillämpningar inom såväl receptbelagda som receptfria preparat. Mina erfarenheter från noterad miljö kan komma väl till pass när bolaget förbereder sig för marknadsnotering ” säger Fredrik Sjövall som utöver styrelseposten i Lipidor AB är VD i Inhalation Sciences AB, noterat på Aktietorget samt Styrelseordförande i Hemcheck AB, noterat på First North.

"Företagets längst avancerade produkt mot psoriasis beräknas påbörja fullt finansierade studier i Fas III under 2018. Utöver läkemedelsutveckling har Lipidor inlett pilotförsäljning av receptfria hudpreparat inom veterinär- och humanområdet."

Uppdatering: I augusti 2018 fick Lipidor klartecken att inleda fas 3-studier i Indien.

Uppdatering: I början av september 2018 utsåg Lipidor Ola Holmlund till ny vd från och med 1 september. Tillförordnad vd Olle Holmertz återgår till sin tjänst som finanschef.

Uppdatering: I mitten av januari 2019 meddelade Lipidor att de gjort en private placement på 20 Mkr, samt att de just nu planerar för en notering och i samband med det en nyemission. Corpura Fondkommission var rådgivare för private placementen och är rådgivare för den kommande noteringen.

Uppdatering: I början av juli 2019 meddelade Lipidor till Nyemissioner.se att de ska notera sig på First North under hösten 2019.

Uppdatering: Lipidor gör en nyemission och noteras sedan på First North den 27 september 2019.

Uppdatering: Emissionen om cirka 25,2 MSEK tecknades till totalt 136 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 540 %. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1 150 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner