Nyemission i

Lipidor AB

Ej tillgängligt

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2020 (TO 1 B).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Lipidor noteras på First North den 27 september 2019.

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 72,1 procent av Erbjudandet, befintliga ägare samt institutionella och privata investerare.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista från och med den 28 augusti 2019 till och med den 13 september 2019. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 29 september – 13 oktober 2020. Teckningskursen kan dock inte understiga 9 SEK per aktie eller överstiga 12 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

IPO i Lipidor får en teckna-rekommendation

Läkemedelsbolaget Lipidor gör en IPO på First North och Börsplus ger en teckna-rekommendation för erbjudandet.