IPO i Lipidor får en teckna-rekommendation

Läkemedelsbolaget Lipidor gör en IPO på First North och Börsplus ger en teckna-rekommendation för erbjudandet.

Lipidor är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel för olika hudsjukdomar. Bolaget ska notera sig på First North den 27 september och gör inför detta en nyemission på 25,2 Mkr till 6 kr per aktie med sista teckningsdag den 13 september. Men hur ska då en investerare agera? Vi sammanställer vad analytikerna rekommenderar:

Börsplus – Teckna

Börsplus rekommenderar sina läsare att teckna Lipidor, med tillägget att det gäller de läsare som är vana vid risken som denna typ av bolag har. Erbjudandet får näst högsta betyg på en 6-gradig skala.

”Prislappen inför notering kan tyckas låg för ett läkemedelsutvecklande bolag som befinner sig i en fullfinansierad fas III-studie. Då ska man komma ihåg att intäktspotentialen för AKP01-AKP07 är begränsad och att Lipidors pipeline till viss del står och faller med att den pågående fas III-studien blir framgångsrik. Med det sagt är potentialen stor om det går vägen. Den som är van vid risken som läkemedelsutvecklande bolag för med sig kan teckna Lipidor”

 

Se även: Lipidor – Intervju inför IPO

Lipidor AB

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).