Nyemission i

Lipidor AB

Ej tillgängligt

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 40:1. En (1) befintlig ger tio (10) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 66 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 15 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden cirka 34 procent av Företrädesemissionen, mellangarantiåtaganden cirka 9 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 8 procent av Företrädesemissionen. För toppgarantier utgår en ersättning om 22 procent av garanterat belopp, att utbetalas i aktier i Bolaget. För mellangaranter utgår en ersättning om 20 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 22 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget. För bottengaranter utgår en ersättning om 15 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 17 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget.

Bolaget har även ingått avtal om en co-investering med Cerbios-Pharma SA (”Cerbios”) innebärandes att Cerbios delfinansierar Fas III-studien med ett belopp om 12,4 MSEK totalt (”Investeringsbeloppet”).

I utbyte mot Investeringen erhåller Cerbios, under avtalsperioden, del av Bolagets milstolpeersättningar från Menarini Group/RELIFE S.r.l. avseende Bolagets läkemedelskandidater AKP02G2 och AKP01 samt del av royaltyersättningar för läkemedelskandidaten AKP02G2. Ersättningen som Cerbios erhåller ska uppgå till minst 1,3 gånger och högst 2,5 gånger Cerbios totala Investeringsbelopp. Avtalsperioden löper initialt under fem (5) år efter produktkommersialisering. För det fall Cerbios erhåller den totala maximala ersättningen under avtalsperioden kommer avtalet upphöra i förtid. För det fall Cerbios inte erhållit den minimala ersättningen under den initiala avtalsperioden ska avtalet förlängas fram till att Cerbios erhållit den minimala ersättningen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

IPO i Lipidor får en teckna-rekommendation

Läkemedelsbolaget Lipidor gör en IPO på First North och Börsplus ger en teckna-rekommendation för erbjudandet.