Börsnotering av

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Mer information

I slutet av oktober 2020 meddelade Swedish Stirling att de flyttar från NGM Nordic SME till First North. Man skrev då även:

"Vidare har Swedish Stirling anlitat Carnegie Investment Bank AB för att se över bolagets kapitalstruktur och utvärdera möjligheten för en notering på Nasdaq Stockholm, Main Market, under 2021."

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 skrev vd att att Swedish Stirling har inlett arbetet och processen med att förbereda bolaget för en listning på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Uppdatering: I slutet av oktober 2021 meddelade Swedish Stirling att nuvarande vd och grundare Gunnar Larsson lämnar bolaget. Dennis Andersson tillträder som ny vd den 15 november 2021, han är idag Swedish Stirlings vice VD, samt bolagets sälj- och marknadschef.

Uppdatering: I mitten av juni 2022 berättade vd att bolaget håller på att se över möjligheten att flytta noteringen till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Uppdatering: Den 15 augusti 2022 tillträder Jonas Hedelin som ny CFO. "Rekryteringen av Jonas Hedelin som CFO är ett led i att ytterligare stärka Swedish Stirlings kompetens inför en framtida notering på reglerad marknad, samt kommande kommersiell expansion."

Uppdatering: Under september 2022 gjorde Swedish Stirling en emission av preferensaktier, men efter att teckningen stängt så drog bolaget tillbaka emissionen pga dåligt intresse.

Bolaget ställer pga detta även delvis om sin affärsmodell, från att sälja sin lösning som en form av energikonverteringstjänst (kunden levererar gas som Swedish Stirling gör el på och levererar till kunden) till att nu enbart sälja maskinerna direkt. Dvs man binder inte kapital under många år.

Uppdatering: I slutet av december 2022 drabbades Swedish Stirling av en stor motgång, Glencore föreslog så dåliga villkor att det sannolikt inte kommer att bli någon försäljning. Vidare förlängs emissionen och tidigare garantier och åtaganden ska tas bort.

Vi betraktar noteringsplanen som inställd.

Uppdatering: I mitten av februari 2023 meddelade Swedish Stirling att de ska avveckla verksamheten och likvidera bolaget. Ägarna förväntas få väldigt lite eller ingenting vid likvideringen, där ingenting nog är mest troligt då bolaget har stora skulder.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner