Ris, gin, hundmat och bostäder noteras detta kvartal

Gå in på börsesn

Noteringarna i de mindre bolagen börjar närma sig men de flesta undviker ännu så länge raka IPO-erbjudanden.

Börsnoteringen av Karnell på Nasdaq Stockholm för ett par veckor sedan blev en stor framgång. Men tilldelningen i IPO-erbjudandet för privatpersoner var i det minsta laget, aktier för 600 kronor. Bland de mindre företagen närmar sig nu noteringarna, men ännu så länge undviker de flesta raka IPO-erbjudanden.

Condo Group

Marknadsplats: Spotlight

Condo är ett finskt företag som erbjuder möblerade lägenheter och boende som känns som ett hem för anställda som ofta är på resande fot. Företaget ska noteras på Spotlight under innevarande kvartal. Det Spotlight-noterade företaget Upgrade Invest Nordic AB hjälper Condo med noteringen. Det finska Condo Group Oy placeras i ett svenskt aktiebolag som noteras. För besväret får Upgrade Invest Nordic AB 10 % av aktierna som man sedan delar ut till sina aktieägare, vilket då även ger Condo Group en ägarspridning.

Wonderboo

Marknadsplats: NGM Nordic SME

Wonderboo säljer premium-hundmat och ska noteras på NGM Nordic SME i slutet av april eller början av maj, och innan det göra en företrädesemission under april. Det är ett väldigt lite företag.

Nordic Rice

Marknadsplats: –

Nordic Rice importerar, förädlar och säljer ris. Företaget skulle noterat sig redan 2021 men har sedan skjutit på tidsplanen i omgångar. Bolaget tog in 8 Mkr i början av året, gör just nu en konvertibelemission på 12 Mkr och ska göra en IPO under innevarande kvartal.

Hernö Gin

Marknadsplats: First North

Hernö Gin är en framgångsrik och växande svensk producent av kvalitativ gin som redan har flera tusen aktieägare. Nu gör företaget en företrädesemission som kan ge en post money-värdering på 600 Mkr och senare detta kvartal noteras företaget på First North.

Condo Group

Condo erbjuder möblerade lägenheter och boende som känns som ett hem för anställda som ofta är på resande fot. Med Condo kan kunderna hantera sina anställdas bostadsbehov snabbt och enkelt, oavsett vart deras projekt tar dem. Condo är dedikerade till att hjälpa kunder under hela projektet genom att ta hand om uppgifter relaterade till personalboende på plats, såsom städning och underhållstjänster.