Börsnotering av

Condo Group

Condo erbjuder möblerade lägenheter och boende som känns som ett hem för anställda som ofta är på resande fot. Med Condo kan kunderna hantera sina anställdas bostadsbehov snabbt och enkelt, oavsett vart deras projekt tar dem. Condo är dedikerade till att hjälpa kunder under hela projektet genom att ta hand om uppgifter relaterade till personalboende på plats, såsom städning och underhållstjänster.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Värdering

57 Mkr efter att skalet har förvärvat verksamheten för 51 Mkr. Eftersom aktier byts mot aktier så ska värderingen i kronor mer ses som en uppskattning.

Mer information

Det noterade bolaget Upgrade Invest Nordic AB meddelade i slutet av mars 2024 att det finska företaget Condo Group Oy ska noteras på Spotlight under andra kvartalet 2024. Transaktionen görs genom att Upgrade Invest Nordic ABs dotterbolag Upgrade Invest Nordic 3 AB, ett tomt skal, köper Condo Group Oy och betalar med aktier. Efter transaktionen kommer de nuvarande ägarna av Condo Group Oy äga 90 % av aktierna i Upgrade Invest Nordic 3 AB och övriga 10 % av Upgrade Invest Nordic AB. Upgrade Invest Nordic AB kommer sedan att dela ut sina aktier vilket gör att en ägarspridning uppnås. Upgrade Invest Nordic 3 AB byter sedan namn till Condo Group och en direktnotering görs på Spotlight.

"Condo uppnådde under 2023 en nettoomsättning om 34 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 1,4 MSEK. Budget för 2024 är att intäkterna ska uppgå till 40 MSEK med en EBITDA-marginal om 10 %."

För aktieägarna i Upgrade Invest Nordic AB innebär transaktionen i praktiken att de får en utdelning på 10 % av Condo Group. Enligt transaktionssiffrorna innebär det 5,7 Mkr, vilket motsvarar 2,80 Mkr per aktie. Vad marknaden sedan sätter för värdering kan man dock aldrig veta på förhand.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner