Nyemission i

Hernö Gin AB

Hernö Gin är en svensk producent av drycken gin.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:25. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för var på avstämningsdagen innehavd aktie. 25 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya aktier

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Hernö Gin

Den populära ginproducenten Hernö Gin noteras på First North

Den populära ginproducenten Hernö Gin, som redan har flera tusen aktieägare, ska notera sig på First North under andra kvartalet.