Börsnotering av

Nordic Rice AB

Nordic Rice importerar, förädlar och säljer ris.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: 29 december 2023; Alkaizhwan Holding AB 18,82 %, Axcent of Scandinavia AB 9,29 %, Xcaret Invest AB 6,97 %, AZH Holding AB 3,91 %, STAN Sweden AB2,79 %.

Uppdatering: Innan emissionen i sep-okt 2021; Alkaizhwan Holding AB 34,69 %, Axcent of Scandinavia AB 13,60 %, Xcaret Invest AB 10,20 %, Stan Sweden AB 6,80%.

Innan emissionen november-december 2020; Alkaizhwan Holding AB 90 %, STAN Sweden AB 10 %.

Värdering

Uppdatering: 34,8 Mkr pre-money och 43 Mkr post money i februari-mars 2024 då bolaget gjorde en emission i tre delar. 4 kr per aktie.

Uppdatering: 53 Mkr pre-money och 63,6 Mkr post money om emissionen i sep-okt 2021 fulltecknas. 7,20 kr per aktie.

Uppdatering: 45 Mkr post money.

30 Mkr pre-money och 45 Mkr post money om emissionen under november-december 2020 fulltecknas.

Mer information

Nordic Rice gör en publik emission under november-december 2020 och skriver då att de ska notera sig om 12 månader.

Uppdatering: Nordic Rice emission på 15 Mkr under november-december 2020 blev fulltecknad.

Uppdatering: Nordic Rice gör en företrädesemission under sep-okt 2021 och i samband med detta meddelade företaget att ny tidsplan för notering är första kvartalet 2022.

Uppdatering: Någon notering skedde inte under första kvartalet 2022, vilket sannolikt kan förklaras av att aktiemarknaden inledde året svagt och sedan blev ännu sämre när Ryssland invaderade Ukraina. Bolaget har inte kommunicerat någon ny tidsplan.

Uppdatering: Vi ser att det till Nordic Rice närstående bolaget Taam Food Group AB lade ett bud på Nordic Rice i april 2022. Budet var på 87 Mkr till 10 kr per aktie, där betalning skulle vara i form av aktier i Taam Food Group AB. Taam Food Group AB presenteras som en ny livsmedelskoncern som köpt tre företag. Något oklart vad som hände med budet, i augusti 2023 finns ingenting nytt publicerat om saken.

Uppdatering: Under sommaren 2023 uppdaterades ägarna och där sägs att ledning och vd och styrelse arbetar vidare med frågan om börsnotering eller att låta sig köpas upp är vägen framåt.

Ett problem för bolaget har varit att alla kostnader har gått upp vilket bolaget inte har kunnat kompensera för, vilket gett stora förluster. Bolaget skriver att de nu fått igenom prishöjningar.

Uppdatering: Nordic Rice har i februari-mars 2024 gjorde en emission i tre delar till 4 kr per aktie.

Bolaget gör fram till början av april 2024 även en konvertibelemission där man vill ta in 12 Mkr, men en löptid på 18 månader, till 15 % per år och konvertering till 5 kr per aktie.

Nordic Rice planerar vidare att göra en IPO under andra kvartalet 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner