Nyemission i

Wonderboo Holding AB

Ej tillgängligt

Wonderboo säljer premium-hundmat.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Wonderboo noteras på NGM Nordic SME i slutet av april/början på maj 2024.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 46,89 procent av toppgarantier och till cirka 43,37 procent av teckningsförbindelser. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 90,26 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av större befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För toppgarantier utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i företrädesemissionen (4,5 SEK per unit). För toppgaranten Aggregate Media Fund XI KB utgår garantiersättning i units. Toppgaranten Mangold Fondkommission AB har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med 16 augusti 2024 till och med den 29 augusti 2024, dock högst 4,7 SEK och lägst aktiens kvotvärde (f n cirka 0,15 SEK). Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 16 september 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Wonderboo Holding AB hittades