Två aktuella och två kommande företrädesemissioner

Två företag som är aktuella med företrädesemissioner är Smart Eye och Artificial Solutions. Nelly och Besqab planerar för sådana under våren.

Smart Eye – Teknikbolag inom ögonföljning som kan användas inom många olika områden. Idag har bolaget flera av de stora biltillverkarna som kunder. Just nu gör företaget en företrädesemission på 324 Mkr till 25,50 kr per aktie till en pre-money-värdering på 567 Mkr. Emissionen är fullt säkerställd via teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantier. Teckningsperiod 2-16 februari

Artificial Solutions – Erbjuder någon form av AI-tjänst. Bolaget har inte alls utvecklats bra och aktien har slaktats. Just nu gör företaget en företrädesemission på 144,6 Mkr till extrema villkor då 22 nya aktier erbjuds för varje 1 befintlig, till 1 kr per aktie. Teckningsperiod är 3-17 februari.

Nelly Group – Ett e-handelsföretag som driver nelly.com som är ett stort inom Norden bland unga kvinnor samt nlyman.com. Företaget ska göra en helt säkerställd företrädesemission på 50 Mkr. Pris per aktie har ännu inte meddelats. Teckningsperiod 23 mars – 6 april.

Besqab – Utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Bolaget måste hantera sina obligationslån och ska därför göra en företrädesemission på 825 Mkr under andra kvartalet. Pris per aktie har ännu inte meddelats.

Besqab AB

Bygg- och fastighetsföretag med verksamhet som spänner över hela fältet från köp och förädling av råmark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter