Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nelly Group AB

Nelly Group AB

Nelly Group AB
Sveavägen 151
506 30 Borås

Hemsida:

/www.nellygroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nelly Group är ett e-handelsföretag som driver nelly.com som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor samt nlyman.com. Nelly Group AB hette tidigare Qliro Group AB. Qliro Group AB hette tidigare CDON Group AB. CDON Group hette tidigare MTG Internet Retailing.

Teckningsperiod:

23 mars 2023 - 6 april 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

53 Mkr

Teckningskurs:

4,42 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 mars 2023

Värdering:

79,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 innehavd aktie i bolaget. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna 2 nya aktier.

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya stamaktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 10 mars 2023.

Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum, som tillsammans innehar cirka 51 procent av det totala antalet aktier och röster i Nelly, har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt ingått vederlagsfria garantiåtaganden för sina respektive pro rata-andelar av den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsförbindelser. Därmed omfattas hela Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen ersättning kommer att utgå varken för teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena.

Uppdatering: Nelly har publicerat villkoren.

Uppdatering: Nellys företrädesemission tecknades till 87 % med företrädesrätt och totalt blev den tecknad till 111 %. Inga garantier kommer således att användas.

Uppdaterat: 2023-04-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss