Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Besqab AB

Besqab AB

Besqab AB
Kemistvägen 17
183 79 Täby

Hemsida:

www.besqab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bygg- och fastighetsföretag med verksamhet som spänner över hela fältet från köp och förädling av råmark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter

Teckningsperiod:

6 april 2023 - 20 april 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

832,8 Mkr

Teckningskurs:

27 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 april 2023

Värdering:

418,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje 1 innehavd aktie erhålls 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 aktie.

Post:

Övrigt:

I slutet av januari 2023 meddelade Besqab att de ska göra en företrädesemission på 825 Mkr under andra kvartalet 2023. Villkor och mer specifika datum har i skrivande stund ännu inte presenterats.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser från ett flertal av bolagets större aktieägare. Teckningsförbindelserna, för vilket det inte utgår någon ersättning, uppgår för närvarande till cirka 64 procent av emissionsbeloppet. För de aktieägare som lämnat garantiförbindelser utöver sin pro rata andel av Företrädesemissionen kommer det att utgå en ersättning om en procent av garantibeloppet.

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till att i förtid återbetala Bolagets seniora icke säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr med förfall den 14 maj 2024.

Uppdatering: Besqab har nu publicerat villkoren. Tar in 832,8 Mkr till 27 kr per aktie.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett flertal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland Skirner AB (kontrolleras av familjen Nordström), Skogstornet AB (kontrolleras av familjen Douglas), Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 68 procent av Företrädesemissionen. Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser garanteras av Skirner AB (kontrolleras av familjen Nordström), Skogstornet AB (kontrolleras av familjen Douglas), Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten.

Uppdatering: Besqabs företrädesemission tecknades till 94,8 % med företrädesrätt och 2,4 % utan. Garanter får således teckna 2,8 %.

Uppdaterat: 2023-04-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss