Spel, elfordon, lägenheter, järnmalm, kreditupplysning och diagnostik ska noteras

Atari, Inzile, John Mattson, Kiruna Iron, Nodeus Group och Gradientech ska notera sina aktier.

Atari – Det legendariska spelföretaget parallellnoterar sig på First North den 25 april och säljer inför det depåbevis för 10 Mkr med teckningstid den 8-21 april. Aktien har sin huvudnotering på Euronext Paris och har även en OTC-notering i USA. Atari består idag av fyra olika delar. Games (spelpublicering och licensiering), VCS (den kommande retro-konsolen), Casino (främst licensiering av varumärken), Partners (partnerskap och teknologi som blockchain). Atari är idag ett litet företag jämfört med under sin glansperiod, men känns ändå kittlande att legendariska Atari noteras i Sverige, ett Atari som testar flera olika vägar framåt samtidigt.

Inzile – En fordonstillverkare som fokuserar på fosssilfria transport- och servicelösningar. Ska notera sig på First North under innevarande kvartal.

John Mattson Fastighetsföretagen – Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. John Mattsons affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och lokalsamhällen i Stockholmsregionen. I slutet av mars 2019 meddelade John Mattson att de planerar att notera sig på Stockholmsbörsen och i samband med det göra en nyemission. Med anledning av detta har de anlitat Carnegie och Handelsbanken som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare.

Kiruna Iron – Har som mål att bli en producent av högkvalitativ järnmalm som skall utvinnas från bolagets undersökningstillstånd i järnmalmsdistriktet i Kiruna. I slutet av mars 2019 meddelade ägaren Critical Metals att Hans Nilsson utsetts till ny vd för Kiruna Iron AB, samt att bolaget ska noteras på en marknadsplats i Norden med tidsplanen kort till medellång sikt.

Nodeus Group – En koncern med ett flertal dotterbolag verksamma inom området för affärsinformatik med bl a kreditupplysning och adresserad reklam. I koncernen ingår bl a Ratsit, adresskällan IDM Adress, produktsökmotorn Kompass och kreditupplysningsföretaget Safenode. I början av april 2019 meddelar en av grundarna av Ratsit att Nodeus Group, där Ratsit numera ingår, ska notera sig under 2020, samt att de just nu gör en nyemission på 16 Mkr. Bolaget har vid tidpunkten 117 aktieägare och vill nå 250-300 aktieägare.

Gradientech – Utvecklar diagnostiksystemet Quickmic som gör en snabb antibiotikaresistensbestämning av prover från sepsispatienter. Har precis med hjälpa av Erik Penser gjort en nyemission på 42,5 Mkr och ska vara redo för en börsnotering under nästa år.

Nodeus Group AB

Nodeus Group är en koncern med ett flertal dotterbolag verksamma inom området för affärsinformatik med bl a kreditupplysning och adresserad reklam. I koncernen ingår bl a Ratsit.se, adresskällan IDM Adress, produktsökmotorn Kompass och kreditupplysningsföretaget Safenode.