Pila Pharmas IPO får neutral rekommendation av Affärsvärlden

Pila Pharma gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och ger det 4 av 6 i betyg.

Pila Pharma har som mål att utveckla en ny och överlägsen tablettbaserad behandling för diabetes. Bolaget gör nu en noteringsemission på 35 Mkr och noterar sig på First North den 12 juli. Hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Neutral

Affärsvärlden har gjort en analys av erbjudandet och ger det 4 av 6 i betyg vilket ska tolkas som en neutral rekommendation. Affärsvärldens analytiker anser att värderingen gör erbjudandet relativt attraktivt, men undrar om det råder en skepsis bland investerare då bolaget får betala rätt dyrt för den finansiering man nu gör.


Se även:

Noteringskandidaten Pila Pharma presenterar verksamheten

Analytiker har olika åsikter om noteringen av vindkraftsbolaget OX2

Affärsvärlden är neutrala till SPAC-noteringen tbd30

Pila Pharma AB

Pila Pharma har som mål att utveckla en ny och överlägsen tablettbaserad behandling för diabetes.