Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pila Pharma AB

Pila Pharma AB

Pila Pharma AB
Västergatan 1
211 21 Malmö

Hemsida:

pilapharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pila Pharma har som mål att utveckla en ny och överlägsen tablettbaserad behandling för diabetes.

Teckningsperiod:

16 juni 2021 - 29 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35 Mkr

Teckningskurs:

9 kr per unit och aktie

Likviddag:

5 juli 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

110 Mkr pre-money

Villkor:

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

Pila Pharma noteras på First North den 12 juli 2021.

Ett antal nya investerare samt befintliga aktieägare har åtagit sig att till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt 20,2 Mkr.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 3 juni 2022 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss