Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Pila Pharma AB
Pila Pharma AB

Pila Pharma AB
Västergatan 1
211 21 Malmö

Hemsida:

pilapharma.com

Verksamhet:

Pila Pharma har som mål att utveckla en ny och överlägsen tablettbaserad behandling för diabetes.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Xenia Pharma ApS 40,9 %, Vimpu Intressenter AB 10,4 %, Almi Invest AB 7,2 %, Almi Invest Syd AB 4,0 %, Sebastian Melchor Clausin 2,3 %.

Xenia Pharma (grundare), Almi Invest (har investerat två gånger), en grupp privatpersoner.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

12 juli 2021

Värdering:

Uppdatering: 145 Mkr post money

Uppdatering: 110 Mkr pre-money och 145 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 9 kr per aktie.

Uppdatering: 10,0 MEUR pre-money och 10,4 MEUR post money om emissionen under november 2018 fulltecknas. (11,68 EUR per aktie)

7,5 MEUR pre-money och 7,9 MEUR post money om emissionen under oktober 2018 fulltecknas. (8,62 EUR per aktie)

Övrigt:

I början av december 2016 presenterar sig Pila Pharma tillsammans med andra företag som är noterade eller står inför en notering. Det brukar betyda att en plan för notering finns. I en video från maj 2016 säger grundaren

I maj 2016 sade grundaren Dorte Gram att de söker 7,5 MEUR i tre steg och att hon välkomnar alla typer av investerare. Hon nämnde då även att det i Sverige är populärt att notera denna typ av företag, på marknadsplatser som Aktietorget.

I juni 2016 gjorde företaget en nyemission som tecknades av en mindre grupp privata investerare och ALMI Invest Syd AB.

Uppdatering: Erik Nerpin har valts in som styrelseordförande.

Uppdatering: I början av maj 2017 meddelade Pila Pharma att de genomfört en nyemission på 10 Mkr, där både befintliga och nya investerare deltog.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 skrev Jordanfonden att Pila Pharma ligger i pipen för en notering.

Uppdatering: I slutet av oktober 2018 presenterade bolaget en emission som stänger den 31 oktober 2018. Man skriver att det är emission del 2/3, där man vill ta in 0,4 MEUR till en pre-money-värdering på 7,5 MEUR.

Direkt efter detta gör man emission del 3/3 på 0,4 MEUR till pre-money-värdering 10,0 MEUR.

Ingenting sades om en notering vid presentationen.

Uppdatering: I mitten av april 2019 säger grundaren Dorte X Gram till Affärsvärlden "Nu pratar vi om en eventuell börsnotering på varje styrelsemöte, men helst vill jag inte mista majoriteten i bolaget innan fas II-studien är klar..."

Uppdatering: I mitten av november 2020 meddelade Pila Pharma att de ska notera sig på någon av MTF-listorna under andra kvartalet 2021. Göteborg Corporate Finance har anlitats som finansiell rådgivare.

Uppdatering: I början av mars 2021 meddelade bolaget att de framgångsrikt har stängt en pre-IPO på 15 Mkr och att det lägger grunden för en IPO på First North under 2021.

Uppdatering: I mitten av juni 2021 sade vd Dorte X Gram att bolaget ska göra en unit-emission på 35 Mkr och notera sig på First North.

Uppdatering: Pila Pharma noteras på First North den 12 juli 2021.

Uppdatering: Pila Pharmas noteringsemission tecknades till 100 % och bolaget fick 580 nya ägare.

Uppdaterat: 2021-07-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss