PExA får köprekommendation av Börsplus

Det Spotlight-noterade medicinteknikbolaget PExA, som just nu gör en nyemission på 17 Mkr, fick idag en köprekommendation av Börsplus.

Det Spotlight-noterade medicinteknikbolaget PExA, som just nu gör en nyemission på 17 Mkr, fick idag betyget 5 av 6 av Börsplus, vilket är en köprekommendation i analysfirmans skala. Man anser att värderingen är låg i relation till potentialen.

”Pexa har hittills fokuserat på att få fäste i forskarvärlden. Nu hämtar bolaget in pengar i en nyemission för att få ut sina instrument på sjukhusgolven också. Värderingen är låg givet potentialen”

”Pexa ger ett seriöst intryck och har lyckats få uppmärksamhet i forskarvärlden. På sikt ska instrumentet ut i vården. Värderingen är låg och det finns anledning att tro på ett större nyhetsflöde framöver som gör att aktiemarknaden får upp ögonen för bolaget.”

Det ska även tilläggas att Börsplus lyfter fram att det är en högriskinvestering, så det är inget för de som är riskaverta.


Läs även: Tre köpvärda aktier är AstraZeneca, Enlabs och Inwido

Pexa AB

PExA bygger på affärsidén att producera ett nytt diagnosinstrument för luftvägssjukdomar som astma och KOL.