Fyra aktuella företrädesemissioner

Kinnevik

Fyra företag av olika storlek som just nu är aktuella med företrädesemissioner, där ett av dem är aktuellt med en notering på First North inom kort.

Bioextrax

Belopp: 9,4 Mkr
Teckningskurs: 1,80 kr
Teckningsperiod: 2 – 16 april

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer. Nu gör företaget en mindre företrädesemission. Bolaget har en stor flora av intressanta avtal, i februari valde exempelvis världens tredje största godistillverkare att ta ett steg vidare mot att använda Bioextrax för att göra sina tuggummin. Hittills har dock inte något avtalen gett betydande summor.

Nobia

Belopp: 1262 Mkr
Teckningskurs: 2,50 kr
Teckningsperiod: 3 – 17 april

Den stora kökstillverkaren Nobia med varumärken som Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien och Novart i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna har drabbats av den dåliga marknaden för kök. Gör nu en stor företrädesemission. Aktien har under lång tid rasat, men när den brutalt låga teckningskursen på 2,50 kronor så höll aktiekursen faktiskt emot, i skrivande stund handlas den till 4,71 kronor. En teckningsrätt ger rätt att teckna tre nya aktier. Håll ett öga på aktien och teckningsrätten rent allmänt, det kan alltid uppstå konstiga prissättningar vid denna typ av aggressiva emissioner.

Hernö Gin

Belopp: 44,95 Mkr
Teckningskurs: 14,50 kr
Teckningsperiod: 28 mars – 19 april

Hernö Gin är en växande svensk producent av kvalitativ gin som redan har flera tusen aktieägare. Nu gör företaget en företrädesemission och senare detta kvartal noteras företaget på First North.

Cortus Energy

Belopp: 107,5 Mkr
Teckningskurs: 1 kr
Teckningsperiod: 9 – 26 april

Cortus Energy gör miljövänlig gas med sin förgasningsteknik WoodRoll. Gör nu en företrädesemission på 107,5 Mkr till ett nedpressat pris.

Bioextrax AB

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.