Nyemission i

Cortus Energy AB

Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Cortus Energy AB hette tidigare Clean Tech East Holding AB. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO11 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO12.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 6 procent av teckningsförbindelser av Per-Olov Norberg genom kvittning. Därutöver har ett antal externa garanter åtagit sig att garantera upp till cirka 54 procent av Företrädesemissionen genom bottengarantiåtagande. Ett top-down garantiåtagande har ingåtts av Per-Olov Norberg om cirka 16 procent av Företrädesemissonen inom intervallet 84 – 100 genom kvittning. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För garantiåtaganden inom intervallet 6-54 procent av Företrädesemissionen utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units bestående av fem (5) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO11 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO12, till en teckningskurs om 5,0 SEK per unit, motsvarande 1,0 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.  För teckningsförbindelser och top-down garantiåtagande utgår ingen ersättning.

Varje teckningsoption av serie TO11 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO11 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,023 SEK) och högst 1,50 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024.

Varje teckningsoption av serie TO12 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO12 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 september 2024 till och med den 27 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,023 SEK) och högst 1,50 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 30 september 2024 till och med den 11 oktober 2024.

Uppdatering: Cortus Energy har innan teckningsperioden har startat förlängt den med tre dagar till 26 april 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Cortus Energy-anläggning

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva förnybara energigaslösningar

Cortus Energy grundades med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll. Företaget genomför nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till tf. VD Rolf Ljunggren. (Sponsrad artikel)

Affärsvärlden avråder från Cortus Energys företrädesemission av konvertibler

Cortus Energy gör just nu en företrädesemission av konvertibler, Affärsvärlden ger rådet att inte teckna.