Nyemission i

Bioextrax AB

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:28. Aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter för varje en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Tjugoåtta (28) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 86 procent av en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna i Företrädesemission uppgår till cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden i Företrädesemission uppgår till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen, och garantiersättning om 16,7% utgår i form av aktier. Samtliga garantiåtaganden utgör så kallad toppgarantier, innebärande att de avser hela Företrädesemissionens utrymme. Bolagets styrelse och ledande befattningshavare har lämnat teckningsförbindelser uppgående till cirka 0,5 MSEK och garantiåtaganden om cirka 0,9 MSEK. Samtliga garanter och teckningsåtagare har ingått en 6-månaders lock-up, innebärandes att de under 6 månader från sista teckningsdag i Företrädesemissionen inte får sälja några av de aktier de tilldelas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Kinnevik

Fyra aktuella företrädesemissioner

Fyra företag av olika storlek som just nu är aktuella med företrädesemissioner, där ett av dem är aktuellt med en notering på First North inom kort.

Ett av världens största kosmetikaföretag tar nästa steg med Bioextrax

Ett utvärderingsprojekt som Bioextrax har bedrivit med ett av världens tre största kosmetikföretag har avslutats positivt, går nu vidare med ett kundfinansierat utvecklingsprojekt.

Bioextrax IPO tecknad till 779 procent

Intresset visade sig vara stort för Bioextrax IPO-erbjudande, tecknades till hela 779 procent.

Bioextrax IPO får en neutral rekommendation av analytiker

Börsplus analytiker ger en neutral rekommendation till Bioextrax IPO. Den turbulenta omvärlden påverkar.

Två kommande noteringar för en miljövänligare värld

Bioextrax och Bluewater är två kommande noteringar vars verksamhet gör världen mer miljövänlig.