Fortinova-noteringen får ingen teckna-rekommendation

Fastighetsbolaget Fortinova noterar sina aktier på First North. Två analytiker har tittat på erbjudandet och ingen av dem ger en tecknarekommendation.

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden.

Fortinova noteras på First North den 19 november och gör just nu en noteringsemission på omkring 800 Mkr till ett pris som sätts inom intervallet 40-44 kr. Omkring 450 Mkr tecknas av Fastighets AB Balder, ICA-handlarnas Förbund Finans AB, Kastellporten AB (dotterbolag inom Bygg-Göta gruppen), SEB Fonder och Andra AP-fonden. Hur ska då en investerare agera?

Affärsvärlden – Neutral

Affärsvärlden ser inga särskilda skäl att undvika aktien, men ser inte heller någon direkt anledning att teckna, så det blev en neutral rekommendation.

”Gissningen är alltså att aktien kommer stiga några procent när handeln slås på. Men vi noterar ändå att detta är den tredje fastighetsnoteringen på kort tid där ingen större uppsida lämnats till den som tecknar aktien.

Börsveckan – Teckna inte

Börsveckan ger rådet att inte teckna då bolaget har mycket att bevisa.


Läs även:

Stenhus Fastigheters notering får neutral rekommendation av Affärsvärlden

Börsveckan avråder från Offentliga Hus-noteringen

Fortinova Fastigheter AB

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden.