Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB
Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB
Box 7357
103 90 Stockholm

Hemsida:

/railwaymetrics.com

Verksamhet:

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (asset manage­ment).

Ägare:

Innan noteringsemissionen: Broadsword AB (Jan Lindqvist med familj) 26,47 %, RMD International AB (Howard McCall) 14,01 %, Basildon Investment AB 8,13 %, Fredrik Rågmark 7,47 %, Life Science Sweden AB 6,39 %, Crafoord Capital Partners AB 5,11 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

15 september 2022

Värdering:

Uppdatering: 70,7 Mkr post money

58,7 Mkr pre-money och 76,7 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 4 kr per aktie.

Övrigt:

Railway Metrics and Dynamics noteras på Spotlight den 15 september 2022.

Uppdatering: 2,12 Mkr av emissionen tecknades av allmänheten och 4,25 Mkr av åtagare. 5,63 Mkr tecknades av garanter. Dvs totalt 12 Mkr.

Uppdaterat: 2022-09-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss