Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB
Box 7357
103 90 Stockholm

Hemsida:

/railwaymetrics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (asset manage­ment).

Teckningsperiod:

22 augusti 2022 - 7 september 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12 Mkr + 6 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per unit och aktie

Likviddag:

13 september 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

58,7 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje unit består av en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Post:

Minimum 1 250 units.

Övrigt:

Railway Metrics and Dynamics noteras på Spotlight den 15 september 2022.

Ett antal investerare, inklusive Claes Nordström genom bolaget Basildon Investment AB, Crafoord Capital Partners AB, Fredrik Rågmark, Bo Eklöf , och Petter Wingstrand, har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, teckna Units i Erbjudandet för sammanlagt cirka 4,25 miljoner SEK. Utöver teckningsåtaganden enligt ovan har Bolaget ingått avtal med garanter, bl.a. Pegroco Holding AB, Crafoord Capital Partners AB, Accrelium AB, Albonja AB, Basildon Investment AB och Bo Eklöf, motsvarande garantiåtaganden om sammanlagt cirka 7,75 miljoner SEK. Sammanlagt motsvarar ingångna tecknings- och garantiåtaganden till 12 Mkr.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 har rätt att under tiden från och med den 16 april 2023 till och med den 30 april 2023, för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO1 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med 12 mars 2023 till och med 6 april 2023, dock lägst en teckningskurs motsvarande Bolagets akties kvotvärde.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 har rätt att under tiden från och med den 17 januari 2024 till och med den 31 januari 2024, för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO2 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med 13 december 2023 till och med 7 januari 2024, dock lägst en teckningskurs motsvarande Bolagets akties kvotvärde.

Uppdatering: 2,12 Mkr av emissionen tecknades av allmänheten och 4,25 Mkr av åtagare. 5,63 Mkr tecknades av garanter. Dvs totalt 12 Mkr.

Uppdaterat: 2022-09-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss