8 kommande noteringar i närtid

8 företag som planerar att notera sina aktier i närtid är ODI Pharma, Zwipe, Veg of Lund, Hudya, Qlife, Monivent, Goobit och Concordia Maritime.

ODI Pharma – Producerar läkemedels-cannabis-produkter med fokus på distribution till medicinska marknader i Europa. Noterar sig på Spotlight den 23 janauari. Emissionen tecknades till 383 %. Den del av erbjudandet som gjordes tillgängligt för allmänheten (dvs. ej inkl. teckningsåtaganden), som omfattade cirka 7,5 MSEK, tecknades till 1 039 procent.

Zwipe – Utvecklar och erbjuder biometriska autentiseringslösningar inom främst betalningar, åtkomstkontroll och identifikation. Noterade sig på Merkur Market i Norge den 28 januari 2019, men kompletterar nu även med en notering på First North i Sverige den 28 januari.

Veg of Lund – Tar baserat på egen forskning fram nya produkter för den allt större marknaden av växtbaserade mjölkalternativ. Gör en noteringsemission på 30 Mkr och börjar handlas på First North den 10 februari. En videopresentation från november.

Hudya – Erbjuder vardagstjänster som el, försäkring, telefoni och konsumentkrediter. Gör nu en noteringsemission på 70 Mkr samt en möjlig övertilldelning på 20 Mkr och noterar sig sedan på First North den 14 februari. En video från november.

Qlife – Medtech-företaget med visionen att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Inleder idag en noteringsemission på 50 Mkr med möjlig överteckning på 5 Mkr till 12,30 kr per aktie. Noterar sig sedan på First North den 2 mars. En videopresentation från november.

Monivent – Utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ska göra en noteringsemission på 19,7 Mkr och notera sig på Spotlight under första kvartalet.

Goobit – Driver kryptovalutaväxlaren BTCX och utvecklar it-lösningar inom blockchain. Har nyligen tagit in 15 Mkr och ska göra en IPO under våren.

Concordia Maritime – Ett internationellt tankrederi med fokus på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. Noterat på Stockholmsbörsen sedan år 1984, men intresset för shipping är minimalt i Sverige och därför flyttar bolaget sin notering till Oslobörsen. Dagens Industri skrev om ryktet i november och i förra veckan bekräftade vd planen för tidningen. Formellt beslut tas på styrelsemöte i slutet av månaden.

Läs även: 5 noteringar under 2020

Monivent AB

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln.