Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Veg of Lund AB

Veg of Lund AB

Veg of Lund AB
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö

Hemsida:

vegoflund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Teckningsperiod:

13 januari 2020 - 27 januari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

4 februari 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

86,24 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad sig till allmänheten i Sverige och institutioner. 70 % av erbjudandet är tecknat på förhand. För de som tecknar via Nordnet stänger teckningsperioden den 26 januari.

Post:

1 aktie, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Veg of Lund noteras på First North den 10 februari 2020.

Skriftliga teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga ägare samt externa investerare. Den som lämnat den största teckningsförbindelsen är Arastoupour & Persson Investment AB (Leif GW Persson & Iraj Arastoupour) som tar 17,3 % av erbjudandet.

Uppdatering: Uppdatering: Intresset för att teckna aktier i Veg of Lund var mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades cirka 9,4 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen cirka 2,8 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 84 MSEK, fördelat på drygt 2 600 konton.

Uppdaterat: 2020-01-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss