Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Qlife Holding AB
Qlife Holding AB

Qlife Holding AB
Hamntorget 3
252 21 Helsingborg

Hemsida:

qlifeholding.com

Verksamhet:

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Deras mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb, lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Produkten är en integrerad plattform som består av en liten anordning att ha hemma, engångskapslar – en för varje specifik biomarkör, och en digital infrastruktur som delar data med ens patientjournal eller sjukhusets IT-system.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; PKV Consult IVS 58,2 %

PKV Consult IVS är största ägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

2 mars 2020

Värdering:

137,4 Mkr post money. 12,30 kr per aktie.

82,4 Mkr pre-money och 137,4 Mkr post money om hela noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Övrigt:

Qlife presenterade sig för investerare i Sverige i oktober 2019, på G&W Stockholm Open Kapitalmarknadsdag. Bolaget ska göra en emission under januari-februari och sedan notera sig under mars 2020.

Uppdatering: Det är på First North som bolaget ska notera sig.

Uppdatering: Noteringen på First North är planerad till 2 mars 2020.

Uppdaterat: 2020-03-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss