Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nord Insuretech Group AB
Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group AB
Industrigatan 4A
112 46 Stockholm

Hemsida:

/www.nordinsuretechgroup.se

Verksamhet:

Nord Insuretech Group är ett nordiskt försäkringsbolag. Nord Insuretech Group AB hette tidigare Hudya AB. Hudya AB hette tidigare Orimesac AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Vikna Holding AS 14,83 %, BLS Holding AS (Borge Leknes) 12,50 %, PLV Holding AS (

Uppdatering: De tidigare ägarna till Hudya Group AS är de störta ägarna i Hudya AB.

Blasieholmen Investment Group Equity ABs aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

14 februari 2020

Värdering:

Uppdatering: 471 Mkr post money.

Uppdatering: 401 Mkr pre-money och 471 Mkr post money. Skulle även övertilldelningsoptionen användas och fulltecknas blir post money-värderingen 491 Mkr.

Omkring 400 miljoner NOK vid IPOn skriver bolaget i oktober 2019.

Övrigt:

Blasieholmen Investment Group Equity AB delade ut Orimesac AB till sina aktieägare i december 2016. Det är ett tomt bolag som kommer att användas vid notering av ett operativt bolag, där ett omvänt förvärv görs för att ordna ägarspridning.

Uppdatering: Det är Hudya Group AS som kommer att placeras under detta bolag och detta bolag har nu även bytt namn till Hudya AB.

---

Hudya Groups vd Børge Leknes presenterar företaget för investerare i slutet av november 2018 och säger då att man pratar om en notering och att det är First North i Sverige som är det främsta valet. Han säger vidare att de ska ta in upp till 65 MNOK och att de redan har tagit in 21,3 MNOK. Hudya tar hjälp av Blasieholmen Investment Group.

Uppdatering: Hudya köper bolag på löpande band. I mitten av juni 2019 köpte man även SEQR Group AB.

"Nu kan vi på kort tid integrera en avancerad fintech backend-struktur i vår egen plattform, vilket förstås direkt gynnar våra existerande kunder. Samtidigt får vi en stor potentiell kundbas med på köpet. Över 700 000 personer spridda över flera länder, som Tyskland, Belgien och Sverige, har redan laddat ner SEQR-appen. Det passar perfekt med våra globala ambitioner, säger Leknes."

Uppdatering: I oktober 2019 gör företaget en pre-IPO. Vilket sedan ska följas av en noteringsemission och listning på First North innan året är slut. Denna tidsplan känns tight.

Uppdatering: I mitten av november 2019 upprepade Hudya att de siktar på att noteras på First North innan jul 2019. Man sade att man i början av november 2019 lämnat in en ansökan till FI och att om FI är snabba så sker noteringen innan jul. Planen är att ta in 50-100 Mkr i IPO:n. Hudya som idag har ett norskt moderbolag kommer att få ett svenskt moderbolag på toppen inför noteringen.

Uppdatering: Vi har kommit till mitten av december 2019 och ingenting har hörts om IPO:n på ett tag, dvs att hinna med en stor IPO och en notering under december är nu helt uteslutet.

---

Uppdatering: Hudya noteras på First North den 14 februari 2020.

Uppdatering: IPO:n tecknades till ca 12,25 MSEK, motsvarande cirka 17,5 procent, av allmänheten och till 57,75 MSEK, motsvarande cirka 82,5 procent, av de som ställt ut emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2020-02-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss