Nyemission i

Zesec of Sweden AB

Ej tillgängligt

Zesec utvecklar och tillhandahåller system för uppkopplade lås som kan låsas upp med mobilen eller på distans.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 17 april 2023 till och med den 28 april 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 2,62 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till cirka 3,8 Mkr med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 14,4 procent. Resterande del upp till 80 procent, motsvarande cirka 17,5 Mkr eller cirka 65,6 procent av företrädesemissionen, tilldelades garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fem kommande IPO:s och direktnoteringar under slutet av 2023

Fem företag som gör IPO:s och direktnoterar sina aktier under slutet av 2023 är Sibek, Gosol Energy, Cinclus Pharma, Novedo och Avsalt.

Zesec ger upp – ska sälja sin börsplats som tomt skal

Zesec ger upp försöken att hitta finansiering, blir ett tomt noterat skal som ska användas för att notera en annan verksamhet.

Zesec planerar för en strukturaffär för att ordna finansiering

Zesec meddelade denna morgon att de utreder förutsättningarna för genomföra en strukturaffär i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa dess långsiktiga överlevnad.