Zesec planerar för en strukturaffär för att ordna finansiering

Zesec meddelade denna morgon att de utreder förutsättningarna för genomföra en strukturaffär i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa dess långsiktiga överlevnad.

Zesec har även upptagit ett brygglån på 100 000 kronor, från tre av bolagets största aktieägare, som förfaller den 31 oktober. Under första halvan av oktober har utestående teckningsoptioner av serie TO4 lösenperiod och styrelsen förväntar sig att det då kommer in kapital.

Zesec gjorde en företrädesemission under juni-juli.

Avsalt Group AB

Avsalt utvecklar och säljer system för rening och avsaltning av vatten, med fokus på bräckt vatten. Avsalt Group AB hette tidigare Zesec of Sweden AB.