Zesec ger upp – ska sälja sin börsplats som tomt skal

Zesec ger upp försöken att hitta finansiering, blir ett tomt noterat skal som ska användas för att notera en annan verksamhet.

För två veckor sedan meddelade Zesec att de överväger att en strukturaffär för att ordna finansiering. Idag blev det dock klart att bolaget ger upp. Ett intentionsavtal har tecknats om att sälja inkråmet för 4-5 miljoner kronor (samt eventuell tilläggsköpeskilling), pengar som kommer att användas för att avveckla verksamheten. Dvs värdet för aktieägarna blir noll. Det värde som dock blir kvar för aktieägarna är själva bolagsskalet och dess börsplats, det ska säljas, dvs nuvarande aktieägare i Zesec kommer att få ett visst innehav i en ny verksamhet.

Avsalt Group AB

Avsalt utvecklar och säljer system för rening och avsaltning av vatten, med fokus på bräckt vatten. Avsalt Group AB hette tidigare Zesec of Sweden AB.