Fem kommande IPO:s och direktnoteringar under slutet av 2023

Fem företag som gör IPO:s och direktnoterar sina aktier under slutet av 2023 är Sibek, Gosol Energy, Cinclus Pharma, Novedo och Avsalt.

Sibek

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Företaget gör just nu en noteringsemission och aktierna ska börja handlas på First North den 6 november. Affärsvärlden ger en neutral rekommendation.

Gosol Energy

GoSol är en helhetsleverantörer av energilösningar som solceller och batterilagring för privatpersoner och företag. Företaget ska göra en direktnotering på Spotlight under innevarande kvartal. Det är det noterade bolaget Renewable Ventures Nordic AB som hjälper GoSol med noteringen.

Cinclus Pharma

Cinclus Pharma är ett bioteknikföretag som utvecklar läkemedel mot gastroesofagal refluxsjukdom (GERD). För ett år sedan uppdaterade bolaget tidsplanen för sin notering till 2023 och nu har Affärsvärlden på sin skvallersida skrivit att en IPO ser ut att ske i december. Bland ägarna finns Bengt Julander, Jonas Sjögren, Recipharm Venture Fund och Fjärde AP-fonden.

Novedo

Novedo är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar företag. Fokus är välskötta tjänste- och industribolag, där tyngdpunkten verkar vara fastighetsnära servicebolag. I slutet av augusti 2023 bekräftade VD för Novedo för Di att man ska notera sig under 2023 och att det ska ske på First North.

Avsalt

Avsalt utvecklar och säljer system för rening och avsaltning av vatten, med fokus på bräckt vatten. I slutet av oktober ingick bolaget en avsiktsförklaring med Zesec om att notera sig på NGM Nordic SME genom att ta över Zesecs skal. Exakt när transaktionen blir formellt klar återstår att se.

Det finns fler bolag än ovanstående som har sagt eller indikerat att de ska notera sig under 2023

Avsalt Group AB

Avsalt utvecklar och säljer system för rening och avsaltning av vatten, med fokus på bräckt vatten. Avsalt Group AB hette tidigare Zesec of Sweden AB.