Nyemission i

ZAZZ Energy of Sweden AB

Ej tillgängligt

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företräderätt 7:1. Aktieägare erhåller (1) uniträtt för varje en (1) innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av 35 B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

De garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 21,65 MSEK, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår en kontant ersättning om 16 procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Zazz Energy flyttar fram datumen för emissionen med tre veckor.

Uppdatering: Zazz Energy ska flytta datumen för teckningsperioden ytterligare då arbetet med prospektet tar längre tid än planerat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nära nollvärdering på fyra kommande företrädesemissioner

Fyra företag inleder snart företrädesemissioner där pre-money-värderingen bara är något högre än noll.

Sex företag som noterar sig under februari

Sex företag som ska noteras under februari är ZAZZ Energy, Smart Valor, Purefun Group, Lyckegård, Move About och Hubbster.