Nära nollvärdering på fyra kommande företrädesemissioner

Fyra företag inleder snart företrädesemissioner där pre-money-värderingen bara är något högre än noll.

Vi vill verkligen betona att en värdering som i absoluta tal är låg inte automatiskt innebär att den är låg i förhållande till det underliggande värdet. En så pass låg värdering innebär ofta att något är högst problematiskt med verksamheten.

Learning 2 Sleep – En digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Företaget ska nu göra en företrädesemission på 20,4 Mkr till 10 öre per aktie där 14 nya aktier får tecknas för varje 1 innehavd. Pre-money-värderingen är 1,46 Mkr. Teckningsperiod 11-25 april.

Qlife – Vill underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Gör nu en företrädesemission på 57,7 Mkr med möjlig överteckning på 5 Mkr till 10 öre per aktie. För varje 1 innehavd aktie får 25 nya aktier tecknas. Pre-money-värderingen är 2,31 Mkr. Teckningsperioden är 11-25 april.

Ellen – Utvecklar och säljer produkter inom intimhälsa. Gör nu en företrädesemission på 6,65 Mkr till 1 kr per aktie. Pre-money-värderingen är 4,43 Mkr. Teckningsperioden är 11-25 april.

ZAZZ Energy – Ett energibolag som köper in energianläggningar som säljs till kunder, alternativt att kunder köper den producerade energin. Det har varit väldigt turbulent i bolaget där bolaget det senaste året haft fyra finanschefer och en femte håller på att rekryteras. Styrelsemedlemmar har kommit och gått, samt vd har bytts. Bolaget har nyligen anmält ett misstänkt bokföringsbrott till Ekobrottsmyndigheten och varnar för att 10-20 Mkr av bolagets tillgångar måste skrivas ner. Redan innan det misstänkta brottet skulle bolaget göra en företrädesemission till pressade villkor, men de har nu justerats ner ytterligare. Bolaget ska nu göra en emission på 26,4 Mkr till 10 öre per aktie där innehav av tre aktier ger rätt att teckna 20 nya aktier. Pre-money-värderingen är 3,95 Mkr. Teckningsperiod är 27 april – 11 maj.

Circle Energy Sweden AB

Circle Energy Sweden har försökt driva verksamhet inom energi. Circle Energy Sweden AB hette tidigare ZAZZ Energy of Sweden AB.