Zazz Energy 2.0 har kraschat

Kraschar glas

Zazz Energys verksamhet misslyckades och tidigare i år startades därför en ny under bolagsnamnet Circle Energy Sweden. Nu har även den fallit samman.

Zazz Energy har tidigare försökt driva en energiverksamhet genom att köpa in maskiner, installera dem och producera energi som någon sedan ska köpa. Den verksamheten misslyckades.

Tidigare i år startades en ny verksamhet inom solenergi och batterilagring. För att signalera att bolaget nu är något helt nytt så bytte bolaget namn till Circle Energy Sweden.

Idag meddelade dock bolaget att även den nya verksamheten har havererat. Bolaget har inte lyckats erhålla finansiering. Kostnaderna för att avbryta förvärven av den nya verksamheten uppger man vara 4 miljoner kronor plus transaktionskostnader.

Nu är det oklart vad framtiden är för bolaget. Ett alternativ som det säkert funderas på är att använda bolagsskalet för att notera någon annan verksamhet.

”Styrelse och ledning kommer den närmaste tiden utvärdera vilka alternativ som finns för att driva Bolaget framåt baserat på det värde som finns inom koncernen.”

Circle Energy Sweden AB

Circle Energy Sweden har försökt driva verksamhet inom energi. Circle Energy Sweden AB hette tidigare ZAZZ Energy of Sweden AB.