Nyemission i

Yubico AB

Ej tillgängligt

Yubico är ett globalt cybersäkerhetsföretag som tillhandahåller avancerade autentiseringslösningar som förhindrar användandet av stulna digitala identiteter. Bolagets produktnamn är YubiKey. Yubico AB hette tidigare ACQ Bure AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till institutionella investerare, i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

ACQ Bure noteras på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2021.

Bure, AMF Pensionsförsäkring, Fjärde AP-fonden, AMF Fonder, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet. Respektive åtagande medför att de efter erbjudandet genomförande äger aktier motsvarande 20,0 procent, 10,9 procent, 10,0 procent, 8,6 procent, 5,7 procent respektive 4,9 procent, det vill säga totalt 60,0 procent, av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter erbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Yubico får en köprekommendation av Carnegie

Carnegie ser starka och långsiktiga drivkrafter till att Yubicos resa fortsätter, ger en köprekommendation till aktien.

Yubico som i veckan officiellt noterades på First North får en köprekommendation av Dagens industri

Dagens industri ger en köprekommendation till Yubico-aktien som officiellt noterades på First North i veckan via ACQ Bure.

Yubico som håller på att noteras via ACQ Bure får en neutral rekommendation

Affärsvärlden ger en neutral rekommendation till Yubio/ACQ Bure-aktien, men det finns en uppsida.

ACQ Bure får teckna-rekommendation

ACQ Bure är ett förvärvsbolag (SPAC) etablerat av Bure Equity AB. Börsveckans analytiker ger en teckna-rekommendation till noteringserbjudandet.