Nyemission i

White Pearl Technology Group AB

Ej tillgängligt

White Pearl Technology Group består av ett större antal bolag som är verksamma inom informationsteknologi. Koncernen har närvaro i trettio länder. Koncernens verksamhet är inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. White Pearl Technology Group AB hette tidigare DS Plattformen AB. DS Plattformen AB hette tidigare Dividend Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktier och konvertibler i Dividen noteras på NGM Nordic-MTF efter genomförd nyemission.

Varje unit består av en B-aktie för 0,25 kr samt en konvertibel om nominellt 0,25 kr.

Det konvertibla förlagslånet löper till den 30 december 2020, med en årlig ränta om 10%, som utbetalas två gånger per år. Konverteringskurs 0,40 kr.

Emissionen är säkerställd till 75%, 15 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare och ett garantikonsortium.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Träffa tre spännande företag i Stockholm

Den 3 december är det åter dags för en kväll där företagsledare från intressanta bolag presenterar sina verksamheter.