Nyemission i

SciBase AB

Ej tillgängligt

SciBase är ett medicinteknikbolag som har tagit fram ett datorsystem, Nevisense, för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom eller andra förändringar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:10. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktieägaren Morningside Group AB och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 16 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 april 2029 till och med den 17 april 2029. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är fastställd till 0,42 SEK per aktie.

SciBase gör även en riktad emission.

Uppdatering: SciBase företrädesemission tecknades till 37 % med stöd av uniträtter och 24 % utan, dvs totalt 61 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

SciBase skannar huden

SciBase kommer att ägas via teckningsoptioner

SciBase kommer till största del att ägas via teckningsoptioner som ges ut i de aktuella emissionerna. Låg fast lösenkurs och en löptid på fem år.

En triss i aktuella nyemissioner

Scibase och Moretime Financial Services gör emissioner inför notering, medan Latvian Forest gör en företrädesemission som redan noterat bolag.

Teckna SciBase inför noteringen

SciBase är inte en riskfri aktie, men Affärsvärlden rekommenderar att investerare tecknar sig i nyemissionen inför noteringen.

Tre bolag på väg mot börsen och marknaden

Tre företag som planerar att lista sina aktier på börsen eller annan marknadsplats. Jetshop, TiksPac och SciBase är alla i olika stadier.