Teckna SciBase inför noteringen

SciBase är inte en riskfri aktie, men Affärsvärlden rekommenderar att investerare tecknar sig i nyemissionen inför noteringen.

SciBase är ett medicinteknikbolag som har tagit fram ett mätinstrument för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom. Bland huvudägarna finns SEB och statliga Fouriertransform.

SciBase gör en nyemission på 150-190 miljoner kronor till priset 50 kr per aktie med sista teckningsdagen den 27 maj inför bolagets notering på First North den 2 juni. Hur ska en investerare göra med erbjudandet att teckna aktier?

Affärsvärldens analytiker Calle Froste har analyserat erbjudandet och ser att det finns risker men kommer fram till en rekommendation att teckna aktier inför noteringen.

“Med de reservationerna går det att konstatera att efterfrågan, enligt förhandsrapporter om försäljningen, på bolagets nytryckta aktier är stor. Bolagets produkt är lättbegriplig och den här typen av snilleprodukter brukar premieras på börsen.”

“På pluskontot finns också det faktum att bolagets nuvarande storägare, banken SEB och statliga Fouriertransform, inte utnyttjar noteringen till att sälja ut några delar av sina innehav utan tvärtom följdinvesterar sina andelar.

Affärsvärlden anser det sannolikt att erbjudandet övertecknas och rekommenderar till teckning.

“På kort sikt, i den pågående börsyran, kan aktien stiga till 62-66 kronor. En brasklapp bara – var beredd på att bolaget kan behöva göra ännu en emission om ett par år.”

Även Placera rekommenderar till teckning

Några timmar innan teckningstiden går ut kom även Placera ut med en analys av SciBase erbjudande och rekommendationen är att teckna. Man tar upp tidsfaktorn som en risk, dvs det kan ibland ta lång tid att införa något nytt. Men skriver

”Skalbarheten i bolaget är god och ett plus är att bolagets kostnader framför allt handlar om vilket tempo som väljs i expansionen till skillnad från forskningsbolag där kostnaderna för studier är ”givna” och inte kan skalas tillbaka.

Det minskar risken för nyemission markant. I emissionen tar bolaget in 150 Mkr i första hand, med option på 190 Mkr och bolagets bedömning är att 150 Mkr ska räcka för att föra bolaget till break-even. Värderingen blir 250 Mkr ”pre-money” vilket är lågt givet potentialen.”

Läs fler aktieanalyser

SciBase AB

SciBase är ett medicinteknikbolag som har tagit fram ett datorsystem, Nevisense, för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom eller andra förändringar.