En triss i aktuella nyemissioner

Scibase och Moretime Financial Services gör emissioner inför notering, medan Latvian Forest gör en företrädesemission som redan noterat bolag.

Scibase – Medtech-företaget som ägs av bland annat SEB Venture Capital, SEB Pension, Omega Fund och statliga Fouriertransform noterar sig på First North den 2 juni. Gör fram till den 27 maj en nyemission på 150-190 Mkr. Affärsvärlden rekommenderar Teckna.

Moretime Financial Services – Moretime som är noterat på Aktietorget ger ut preferensaktier i sitt dotterbolag Moretime Financial Services med sista teckningsdag den 29 maj och listar sedan aktierna på Alternativa. Villkoren ser intressanta ut. Listningen på Alternativa gör att de inte går att äga i en ISK, men å andra sidan blir avkastningen skaffefri för juridiska personer om vi förstått saken rätt.

Latvian Forest Company – Det Aktietorget-noterade svenska skogsbolaget som äger skog i Lettland blir större och större. Nu gör bolaget en företrädesemission på 22,8 Mkr med sista teckningsdag den 8 juni. Det är ingen större skillnad mot marknadspriset, men några procent kan ju ändå vara tilltalande.

SciBase AB

SciBase är ett medicinteknikbolag som har tagit fram ett datorsystem, Nevisense, för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom eller andra förändringar.