SciBase kommer att ägas via teckningsoptioner

SciBase skannar huden

SciBase kommer till största del att ägas via teckningsoptioner som ges ut i de aktuella emissionerna. Låg fast lösenkurs och en löptid på fem år.

SciBase gör under april-maj en företrädesemission på 15,1 miljoner kronor och sedan en riktad emission på 32,7 miljoner kronor. Pre-money-värderingen är 50,3 miljoner kronor. Teckning sker i form av units till 42 öre styck, där varje unit innehåller en aktie och fem teckningsoptioner av serie TO 2. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. Redan här kan man se att teckningsoptionerna är av betydelse. De aktuella emissionerna nästan dubblar antalet aktier om de blir fulltecknade, men antalet aktier som kan tillkomma via lösen av teckningsoptionerna är fem gånger högre än antalet aktier som tillkommer nu.

Löptid på fem år och fast lösenkurs

Teckningsoptioner är oftast inte vidare spännande. De har oftast en löptid på omkring ett år och lösenkursen sätts till en viss rabatt mot aktiekursen inför lösenperioden.

SciBase-emissionerna har i stället en fast lösenkurs, och den är samma som priset per aktie i den aktuella emissionen, dvs 42 öre. Detta kombineras sedan med att lösenperioden är 3-17 april år 2029, dvs teckningsoptionerna kommer att leva i fem år.

SciBase-aktien stängde denna vecka på 51 öre. Om aktien om fem år står högre än 42 öre, då kommer teckningsoptionerna att användas. Dvs framöver kommer majoriteten av bolaget att ägas via teckningsoptioner, inte aktierna.

SciBase AB

SciBase är ett medicinteknikbolag som har tagit fram ett datorsystem, Nevisense, för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom eller andra förändringar.