Nyemission i

Plexian AB

Ej tillgängligt

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission. 3,1 Mkr riktas till et antal privata investerare och 1,2 Mkr till VD och vVD.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Dessa riktade emissioner avser garantier.

"Bolaget offentliggjorde den 17 februari 2023 att nyttjandegraden för Teckningsoptionerna uppgick till cirka 58,9 procent, motsvarande cirka 4,8 MSEK. Inlösen av Teckningsoptionerna var fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och/eller garantiåtaganden från samtliga styrelseledamöter i Bolaget samt VD och vVD samt från ett antal privata investerare som därmed är skyldiga att teckna återstående 41,1 procent i en riktad nyemission i Bolaget."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Plexian misstänker tidigare VD för oegentligheter

Plexian misstänker sin tidigare VD samt leverantör av kort för oegentligheter. 20 miljoner kronor står på spel.

Dålig start på Plexians företrädesemission

Plexian inledde en företrädesemission i fredags, men aktien handlas under emissionskursen. Ledande befattningshavare och annan personal lämnar.

Fintech-bolaget Plexian noteras på Nasdaq First North

Fintech-bolaget Plexian gör en IPO på Nasdaq First North. Plattformen Edge lanserades i slutet av 2020 och omfattar initialt 300 000 svenska medlemmar hos Fitness24Seven.