Dålig start på Plexians företrädesemission

Plexian inledde en företrädesemission i fredags, men aktien handlas under emissionskursen. Ledande befattningshavare och annan personal lämnar.

Plexian inledde en företrädesemission i fredags på 32,8 Mkr till en pre-money-värdering på 13,1 Mkr. Det hela fick dock en sur start. Aktien handlas under teckningskursen på 50 öre vilket gör att intresset kan bli lågt och gör att bolaget då kanske bara får in de 50 % av emissionen som är säkerställd på förhand. På fredagskvällen meddelade bolaget att ett kostnadsbesparingsprogram inleds genom vilket både personalstyrkan och utvecklingsresurserna minskas. Det följdes sedan av ett pressmeddelande om att både finanschefen och teknikchefen avgår. För några veckor sades även kommersialiseringschefen upp.

Plexian AB

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.