Fintech-bolaget Plexian noteras på Nasdaq First North

Fintech-bolaget Plexian gör en IPO på Nasdaq First North. Plattformen Edge lanserades i slutet av 2020 och omfattar initialt 300 000 svenska medlemmar hos Fitness24Seven.

Plexian, som just nu gör en noteringsnyemission och sedan listas på First North, är ett fintech-bolag som verkar inom segmenten elektroniska betalningar och försäljningsdrivande lojalitetslösningar, där bolaget har utvecklat betalningsplattformen Edge Visa baserat på affärsmöjligheter skapade genom Open Banking. Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partnerbolag med stora medlemsdatabaser, exempelvis Fitness24Seven med cirka 300 000 medlemmar som Plexian ingått avtal med, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge Visa.

För att maximera aktiveringen av betalfunktionen ingår Plexian överenskommelser med olika säljare av produkter och tjänster om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge. Det monetära värdet skapas vid användning av Edge vilket sedan delas mellan samtliga intressenter; partnerbolaget, säljaren, konsumenten och Plexian. 

Siktet är nu inställt på att öka antalet användare genom att skala upp bolagets befintliga samarbete med Fitness24Seven, ingå nya partnerskap på den svenska marknaden samt även parallellt etablera kapacitet att kunna leverera en gränsöverskridande produkt baserad på partneravtalen.

  • Plexian kan genom sin affärsmodell rekrytera användare till Edge på ett mycket effektivt sätt och till en relativt sett låg kostnad vilket skapar stora tillväxtmöjligheter.

  • Plattformen Edge lanserades i första partnerskapet i slutet av 2020 och omfattar initialt 300 000 svenska medlemmar.

  • Plexian utgår från en redan etablerad relation och ger partnern en möjlighet att bygga såväl lojalitet som intäkter. Det genom partnern redan etablerade gränssnittet med användaren ger möjligheter att snabbt växa användarbasen i Sverige genom kommande partnerskap såväl nationellt som internationellt.

Plexians VD Staffan Mattson presenterar verksamheten.

Plexian AB

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.