Plexian misstänker tidigare VD för oegentligheter

Plexian misstänker sin tidigare VD samt leverantör av kort för oegentligheter. 20 miljoner kronor står på spel.

Plexian meddelade idag i ett pressmeddelande att man misstänker sin tidigare VD för oegentligheter. Plexian sitter fast i ett ofördelaktigt avtal med en kortleverantör som redan kostat bolaget 14 miljoner kronor och där kortföretaget kräver ytterligare 6 miljoner kronor. Plexian lyfter fram att avtalet vid full drift ligger 650 procent högre i pris än vad kortleverantörens andra kunder betalar, samt att priset kan ligga 2700 procent högre jämfört med standardprissättning. Plexian skriver att VD ingick avtalet utan att styrelse eller stora ägare involverades i avtalsprocessen och att endast en referensoffert inhämtades, från den dyraste aktören på marknaden enligt Plexian.

”Det är värt att notera att vid tidpunkten för avtalets ingående genomgick den finska leverantören en kapitalanskaffningsprocess. Ett fördelaktigt avtal kan ha varit av intresse för att bibehålla bolagsvärdet gentemot potentiella investerare. Plexian har således blivit den uppenbara förloraren i denna affär, tvingad att betala 14 miljoner SEK i avgifter hittills och krävd på ytterligare 6 miljoner SEK.”

”Plexians nuvarande ledning anser att dessa omständigheter tyder på möjliga oegentligheter i relationen med den finska leverantören och förbereder därför en anmälan till relevanta rättsliga myndigheter samt till de finska respektive brittiska myndigheter som utfärdar licenser för den finska leverantörens verksamhet.”

Plexian AB

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.