Nyemission i

Plexian AB

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:2. Innehav av en (1) aktie ger en (5) uniträtter.
Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,8 procent av teckningsförbindelser och till cirka 45,2 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 16,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning i form av kontanter om femton (15) procent av det garanterade beloppet, alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1-15 februari 2023 till en nyttjandekurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period av 10 handelsdagar som slutar den 27 januari 2023 (inklusive 27 januari 2023), dock lägst kvotvärdet och högst 1 SEK per aktie. Genom teckningsoptionerna av serie TO 3 kan Bolaget således tillföras ytterligare högst cirka 65,5 MSEK före emissionskostnader.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,1 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent utan stöd av uniträtter. Resterande garanterad del av företrädesemissionen, motsvarande cirka 29,2 procent, har tilldelats emissionsgaranter. Totalt tecknades företrädesemissionen således till cirka 50,0 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Plexian misstänker tidigare VD för oegentligheter

Plexian misstänker sin tidigare VD samt leverantör av kort för oegentligheter. 20 miljoner kronor står på spel.

Dålig start på Plexians företrädesemission

Plexian inledde en företrädesemission i fredags, men aktien handlas under emissionskursen. Ledande befattningshavare och annan personal lämnar.

Fintech-bolaget Plexian noteras på Nasdaq First North

Fintech-bolaget Plexian gör en IPO på Nasdaq First North. Plattformen Edge lanserades i slutet av 2020 och omfattar initialt 300 000 svenska medlemmar hos Fitness24Seven.