Nyemission i

Ngenic AB

Ngenic är ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Ett stort fokus ligger på att styra användningen på ett smart sätt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, teckningsperioden 10-20 maj 2021 är bara en uppskattning, bolaget ska presentera exakta detaljer i början av maj.

Ngenic noteras på First North i början av juni 2021.

Inför erbjudandet har investerare åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 45 Mkr, motsvarande 75 procent av erbjudandet. Av dessa teckningsåtaganden avser cirka 14 Mkr ett lån som avses kvittas i sin helhet mot aktier i föreliggande erbjudande. Bland dessa investerare finns befintliga aktieägare, däribland Polar Structure AB som avser kvitta en fordran samt teckna nya aktier motsvarande ett totalt värde om 12,7 Mkr, samt ett konsortium av externa investerare. I och med investeringen kommer Polar Structure, sammanlagt med befintligt innehav i Ngenic, att inneha cirka 10 % av antalet utestående aktier efter erbjudandet.

Uppdatering: Ngenic noteras på First North den 8 juni 2021. Teckningsperioden är 6-21 maj 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Affärsvärlden avråder från att teckna Ngenics IPO

Energiteknikföretaget Ngenic gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och ger rådet att inte teckna.