Ngenic har inte lyckats få finansiering – går in i rekonstruktion

Ngenic Tune

Ngenic har inte lyckats få finansiering. Kostnadsbesparingar och försäljning av verksamhet räckte inte. Går in i rekonstruktion, även resten av verksamheten kan säljas.

I slutet av mars meddelade Ngenic att de säljer dotterbolaget Ngenic Sverige AB, som förutom verksamhet i Sverige även har verksamhet i Polen. Verksamheten omsatte 14 miljoner kronor under 2023. Ngenic förväntar sig få 12-14 miljoner kronor under andra kvartalet.

Försäljningen och tidigare inledda kostnadsnedragningar räcker dock inte, bolaget uppger nu att de behöver mer kapital, men att de har misslyckats att anskaffa det. Därför ansöker man nu om företagsrekonstruktion för moderbolaget och flera av dotterbolagen.

Resten av verksamheten kan också säljas

Ngenic skriver vidare att de för diskussioner med ett par förvärvare av den kvarvarande verksamheten, varav en i mer intensiv fas där det skulle kunna ske ett bud innan semestern.

Får sägas vara en trist utveckling, Ngenic har ändå intressant produkter som ligger rätt i tiden. Men företagande är tyvärr mer än att bara göra intressanta produkter.

Ngenic AB

Ngenic är ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Ett stort fokus ligger på att styra användningen på ett smart sätt.